Uncategorized

New publication!

Wijngaarden, Y., Hitters, E., & Bhansing, P. V. (2020). Cultivating fertile learning grounds: Collegiality, tacit knowledge and innovation in creative co-working spaces. Geoforum109, 86-94.
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.01.005

New publication: “Close to the Local Cool”

Yosha Wijngaarden, Erik Hitters & Pawan V. Bhansing (2019) Close to the ‘local cool’: creative place reputation in Dutch ‘ordinary cities’, Creative Industries Journal, DOI: 10.1080/17510694.2018.1551712

Close to the local cool. Creative place reputation in Dutch ordinary cities

Verslag CICI-conferentie april 2016

26 mei 2016 presenteerde het onderzoeksteam de eerste resultaten van het CICI-onderzoek. In samenwerking met het Dutch Creative Residency Network organiseerden zij een conferentie in de Creative Factory in Rotterdam. Het verslag van deze conferentie, met onder andere een kort overzicht van de onderzoeksresultaten en uitkomsten van de parallelle sessies, vindt u hier.

Onze dank gaat uit naar het DCR-Network, dagvoorzitter Floor Cornelisse, assistent Sophie Vijgen, alle sprekers, voorzitters van de parallelle sessies en natuurlijk alle deelnemers: dankzij jullie kunnen wij terugkijken op een mooie en leerzame dag!

Thema’s CICI-conferentie

Thema 1: identiteit

Creatieve ondernemer of ondernemend creatief? Een onderdeel van de locatiekeuze van ondernemers is hoe het imago van de plek past bij de ondernemer. Ondernemers kunnen zich vestigen in een specifieke creatieve plek om daarmee hun identiteit te benadrukken en versterken. Het CICI-onderzoek gaat na hoe dat werkt, of dat voor alle huurders gelijk is, en of dit een bewuste overweging is in hun locatiekeuze. Inzicht hierin kan de creatieve panden helpen om naar ondernemers duidelijk te maken hoe de plek past bij de identiteit van de ondernemer. Met andere woorden: Hoe kan het imago van creatieve panden ingezet worden t.b.v. ontwikkeling van de identiteit van creatieve ondernemingen?

Moderator: Pawan Bhansing

Thema 2: samenwerking en collegialiteit

Creatieve bedrijven zijn vaak kleine bedrijven die netwerken nodig hebben om goed te kunnen werken. Deze lokale netwerken kunnen leiden tot formele samenwerking door bijvoorbeeld het uitwisselen van opdrachten, maar ook bijdragen aan informele kennisoverdracht. Ondernemers verwachten dat ze profijt hebben van het werken in de omgeving van meerdere kleine bedrijven. Het CICI-onderzoek gaat na of er veel wordt samengewerkt, welke vormen samenwerking voorkomen, en hoe dit bijdraagt aan een succesvolle ontwikkeling van kleine creatieve bedrijven. Het onderzoekt maakt inzichtelijk hoe je samenwerking het beste kunt stimuleren, zodat het nog aantrekkelijker wordt om je er als kleine onderneming te vestigen.

Moderator: Yosha Wijngaarden

Thema 3: tijdelijkheid versus duurzaamheid

Veel creatieve verzamelpanden werken in een onzekere omgeving. Eigendom, gemeente, vergunningen, regels, tijdelijk gebruik, maar ook wisselende interesse van huurders. Maar er moet wel huur binnenkomen en voorzieningen moeten blijven werken. Het CICI-onderzoek gaat na hoe vlottend of stabiel onze panden eigenlijk zijn en hoe kan je toch als plek stabiel zijn en duurzaam geëxploiteerd worden ook als je doelgroep vaak wisselt van vorm, omvang, samenstelling en naam. Hoe blijf je de place to be?

Moderator: Willie de Groot

Thema 4: selectieve toelating

Hoe belangrijk is de samenstelling van de huurdersgroep in een locatie om een goede vestigingsplaats te zijn voor je doelgroep. In het CICI-onderzoek komt naar voren dat elke locatie een eigen visie heeft op selectie aan de poort. Sommigen zweren bij grote diversiteit, andere zien alle voordelen in samengaan van gelijkgestemden. Het onderzoek gaat na wat de verschillen zijn in selectiebeleid, hoe dit zich verhoud tot het imago van de creatieve hub, wat er dan mee beoogd wordt en wat de effecten zijn. Is er een lijn te ontdekken, en welke dan? Hoe sturend moet je zijn en waar stuur je dan op?

Moderator: Erik Hitters

Thema 5: De creatieve hub als leeromgeving

Kennis is een essentiële kwaliteit van creatieve panden. Het is een kennis- en leeromgeving, voor uitwisseling en overdracht van tacit en formele kennis. Zowel ondernemers en startups als studenten en docenten hebben hier baat bij. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijven is nog moeizaam en pril. Objectief kunnen beiden veel aan elkaar hebben (stages, uitwisseling, netwerk, prototyping), maar pakt het in de praktijk ook zo uit? Het CICI-onderzoek gaat na hoe het wel of niet werkt en hoe je kennis moet organiseren om optimaal van elkaar te kunnen profiteren.

 

Moderator: Vera de Jong