Archives

New publication!

Wijngaarden, Y., Hitters, E., & Bhansing, P. V. (2020). Cultivating fertile learning grounds: Collegiality, tacit knowledge and innovation in creative co-working spaces. Geoforum109, 86-94.
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.01.005

Verslag Expertmeeting HERE TO STAY, 23 november 2018

Op vrijdag 23 november j.l. organiseerden het DCR Network en de Erasmus Universiteit de expertmeeting HERE TO STAY! Geïnspireerd door de conclusies van het CICI-onderzoek en het verhaal over De KROON, formuleerden de deelnemers aanbevelingen om de positie van creatieve hubs te versterken.

Conclusies CICI-onderzoek

Erik Hitters (projectleider Erasmus Universiteit) presenteerde de belangrijkste onderzoeksresultaten van het CICI-onderzoek. Tien creatieve hubs zijn in detail onderzocht en onderling vergeleken. Het doel was om vanuit de ervaringen en denkbeelden van creatieve ondernemers de waarde van hubs te bestuderen. Nu de markt weer is aangetrokken, krijgen in onbruik geraakte gebieden (opnieuw) ontwikkelperspectieven. In deze dynamiek delven creatieve hubs – al dan niet (tijdelijk) ontstaan in tijden van crisis – vaak het onderspit. Dit vraagt om sterke continuiteitsstrategieën. Dat is één van de conclusies van het CICI-onderzoek. Lees hier het hele rapport of download de eindpresentatie van Erik Hitters hieronder.

De KROON

Bas van den Berg presenteerde de ontwikkelstrategie achter De Kroon in Rotterdam en leidde het gezelschap rond. Sinds maart 2018 wordt het pand door een exploitatie B.V. – een samenwerking tussen Bouwbedrijf Era Contour en de ondernemers achter de Keilewerf, waaronder Bas zelf – tijdelijk ontwikkeld tot verzamelpand met een mix van kleinschalige ondernemers met een overwegend creatief en sociaal profiel. De eigenaar van het pand – Croon, Wolters & Dros – behoudt op deze manier een positie in het gebied, in afwachting van toekomstige ontwikkelingen waaronder woningbouw en de aanleg van een nieuwe brug.

Rondleiding door De Kroon

Continuïteitsstrategieën

Het slotdeel bestond uit een uitvoerig gesprek tussen de deelnemers waarin ze de ervaringen bij de ontwikkeling van hun eigen hub deelden. Uit deze persoonlijke verhalen kwamen enkele basisprincipes naar voren die van wezenlijk belang zijn voor het vestigen en het voortbestaan van een hub.

Wat moet je strategisch organiseren?

 • Sterke community: een kritische massa van zorgvuldig geselecteerde creatieve ondernemers, die in belangrijke mate bijdragen aan de identiteit van de plek.
 • Strategisch plan: een sterk ‘verhaal’ voor de plek dat op meerdere schaalniveaus – gebouw, gebied, stad/regio – aansluit bij bestuurlijke ambities e.a. grotere belangen.
 • Politiek draagvlak: bij voorkeur publieke erkenning – bijvoorbeeld door vermelding in het coalitieakkoord of ander beleidsstuk – die een lange(re) termijn ontwikkeling legitimeert.

En wie heb je daarvoor nodig?

 • Aanvoerders: de feitelijke ‘hub-ontwikkelaars’, vaak een team van daadkrachtige, vastberaden personen met een lange adem, die de community door en door kennen.
 • Beschermers: sleutelfiguren op strategische posities – bijvoorbeeld een ‘mee-denk-ambtenaar’ – die o.a. tijd en ruimte voor onderhandeling kunnen creëren, kunnen souffleren en besluiten kunnen forceren.
 • Slimme rekenaars: experts die een inventief financieringsmodel op maat kunnen ontwikkelen, passend bij de casus en het type community.
 • Flexibele programmeurs: de ‘match makers’ die, vaak ondanks de tijdelijke en daardoor onzekere condities, een duurzaam netwerk van mensen creëren waar spraakmakende activiteiten uit voortkomen.

New publication: “Close to the Local Cool”

Yosha Wijngaarden, Erik Hitters & Pawan V. Bhansing (2019) Close to the ‘local cool’: creative place reputation in Dutch ‘ordinary cities’, Creative Industries Journal, DOI: 10.1080/17510694.2018.1551712

Close to the local cool. Creative place reputation in Dutch ordinary cities

CICI-eindrapport

Met gepaste trots presenteren wij het Eindrapport voor het CICI-project.

Het CICI-onderzoeksproject heeft ondernemers op tien creatieve bedrijfsverzamelgebouwen (CBV) onderzocht. Het doel was om vanuit de ervaringen en denkbeelden van creatieve ondernemers de waarde van CBV’s te bestuderen. De bevindingen van het CICI-onderzoeksproject zijn samen te vatten in drie hoofdconclusies met betrekking tot de waarde van een CBV.

 • Het CBV is een context die de creatieve ondernemer stimuleert bij de ontwikkeling van producten en diensten.
 • Het CBV geeft de creatieve ondernemer de kans om te laten zien wie hij/zij is.
 • CBV’s zijn essentieel voor een goed werkend ecosysteem van de culturele en creatieve industrie. Het is noodzakelijk dat er betaalbare werkplekken bestaan voor beginnende en groeiende creatieve ondernemers.

Klik hier voor het gehele rapport. 

 

 

New publication! “Passion inspires”

The context in which entrepreneurs try to realise their ideas affects the motivational process and that the mere presence of passionate peers in the nearby environment has a positive effect.

Pawan just published his research on how passion in creative business centers is contagious! Passion Inspires: Motivations of Creative Entrepreneurs in Creative Business Centres in the Netherlands can be found here.

 

Abstract:

This study focused on the context in which entrepreneurship in the cultural and creative industries (CCI) takes place. We investigated entrepreneurs’ inspiration, which refers to a specific type of motivation that allows the transformation of creative ideas into creative products. To explain this, we operationalised ‘passion for work’, which measures how passionately engaged entrepreneurs are with their work, as well as ‘localised passion’, which measures the passion others in one’s proximity have for their work. Ten locations throughout the Netherlands composed of creative entrepreneurs made up the setting of this study. Our results show that localised passion has two components (passion atmosphere and passion in others), which have a positive effect on inspiration. Moreover, there is a mediating role of passion for work in this relationship.

New publication! “Innovation is a dirty word”

“Innovation is a field-specific process that has value in specific contexts and locations and takesdifferent shapes in different settings”

Yosha’s research on how to define innovation in the Creative Industries, built on data gathered by the CICI project, has been published!

 

Abstract: 

Innovation is a term that is used and defined in many different ways. This holds for innovation in general, but particularly for innovation in the creative industries. In cultural policy and in academic literature, the creative industries are often addressed in the relation to their innovative capacities, yet a shared conceptualisation of innovation in this sector is lacking. This paper seeks to develop a conceptualisation of innovation in the creative industries based on 43 interviews with creative workers about their views and practices. Results indicate that creative workers articulate numerous views on innovation, with three main approaches: innovation as something completely new, innovation as a contribution to society and innovation as a continuous recombination of new and existing elements, with the latter being most prevalent in the creative industries and considered a central (by-product of the) process of creative production that is highly contextual to specific localities and fields.

 

 

 

Verslag CICI-conferentie april 2016

26 mei 2016 presenteerde het onderzoeksteam de eerste resultaten van het CICI-onderzoek. In samenwerking met het Dutch Creative Residency Network organiseerden zij een conferentie in de Creative Factory in Rotterdam. Het verslag van deze conferentie, met onder andere een kort overzicht van de onderzoeksresultaten en uitkomsten van de parallelle sessies, vindt u hier.

Onze dank gaat uit naar het DCR-Network, dagvoorzitter Floor Cornelisse, assistent Sophie Vijgen, alle sprekers, voorzitters van de parallelle sessies en natuurlijk alle deelnemers: dankzij jullie kunnen wij terugkijken op een mooie en leerzame dag!

Deelnemerslijst CICI-conferentie 2016

Deelnemerslijst CICI symposium 2016

Uitnodiging CICI-conferentie

We nodigen u graag uit voor The place to be, de conferentie over de meerwaarde van creatieve co-locatie. Het is het sluitstuk van het onderzoeksproject Cultures of Innovation in the Creative Industries (CICI). Met veel plezier organiseert het CICI-team samen met onze partner Dutch Creative Residency Network deze middag rond de vraag wat de (meer dan economische) waarde van creatieve panden is voor ondernemers, eigenaars en gemeenten en hoe deze waarde verder ontwikkeld en versterkt kan worden.

Op de conferentie worden de resultaten van het onderzoek besproken met professionals uit de praktijk, om zodoende tot toepasbare en bruikbare inzichten te komen. The place to be is er voor hen die zelf bezig zijn het versterken van de meerwaarde van creatieve bedrijfsverzamelpanden: locatiemanagers, facilitators, hosts, beheerders, programmeurs, eigenaars, ontwikkelaars, beleidsmakers, ondernemers, influencers etc. Klik hier voor achtergrondinformatie over de conferentie.

Locatie:

Creative Factory, Rotterdam

Deelname:

Deelname is gratis. Wilt u de conferentie bijwonen? Stuur dan een mail naar vijgen@eshcc.eur.nl en vermeld daarbij uw naam, organisatie en of u voorafgaand aan het programma deel wilt nemen aan de Maassilo-tour. De Maassilo-tour heeft een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij! Zodra de aanmelding is ontvangen krijgt u een bevestiging en wordt u op de hoogte gehouden van aanvullende informatie over de dag.

Programma:

Dagvoorzitter:  Floor Cornelisse

12.30     (optioneel) Rondleiding Creative Factory o.l.v.  Raaf (30 min)

13.00     Ontvangst met koffie en thee en lunch. Registratie met naambadge en sessie-indeling.

13.30     Start programma door de dagvoorzitter.

Welkom met Erik Hitters, Erasmus Universiteit, projectleider CICI en Leo van Loon, voorzitter DCR Network

13.40     De waarde van creatieve bedrijfsverzamelgebouwen: belangrijkste bevindingen

Presentatie door CICI-team

13.55     Het managen van creatieve panden, 3 good practices

Mini-interviews met

 • Maarten Meurkens, Meurkens & Meurkens – tijdelijkheid en duurzaamheid
 • Jeroen Carels, De Gruyter Fabriek – selectie en diversiteit, wat is de optimale mix
 • Jet van Zwieten, Vechtclub XL – buzz, levendigheid en interactie, hoe blijf je de “place to be”

14.20     Parallelle sessies I (60 min) – keuze uit 5 thema’s

 • Thema 1: Identiteit;
 • Thema 2: Collegialiteit & samenwerking;
 • Thema 3: Tijdelijkheid vs. Stabiliteit;
 • Thema 4: Selectieve toelating;
 • Thema 5: Creatieve hub als leeromgeving

15.30     Parallelle sessies II (60 min) – keuze uit 5 thema’s

16:30     Forum “Kritische factoren voor creatieve co-locatie: ondernemerschap en innovatie” met wetenschappers en praktijk, input uit thematische workshops en deelnemers. Forumleden: Desiree Majoor, Topteam Creative Industries; Erik Hitters, Erasmus Universiteit Rotterdam; Liesbeth Jansen, Marineterrein Amsterdam, Maarten Meurkens, Meurkens & Meurkens, Willie de Groot, gebiedsontwikkeling Strijp-S, e.a.

Afsluiting door dagvoorzitter

17.30     Borrel

CICI-conferentie: The Place to Be

Het onderzoeksproject Cultures of Innovation in the Creative Industries richt zich op innovatiepraktijken in de Nederlandse creatieve industrie. Het onderzoekt dergelijke praktijken in “residenties” ofwel bedrijfsverzamelpanden voor kleine en middelgrote bedrijven. Het onderzoek geeft antwoorden op vragen naar de impact en effectiviteit van creatieve verzamelpanden en complexen. Daarnaast biedt het inzichten, voorbeelden en best-practices om samenwerking, groei en innovatie van creatieve bedrijven te stimuleren. Het laat zien hoe creatieve ondernemers samenwerken, kennis uitwisselen, ideeën uitvoeren, innoveren en geïnspireerd raken. Het geeft antwoord op de vraag hoe beheerders dat het beste kunnen faciliteren en hoe belangrijk deze plekken zijn voor de creatieve industrie en de stedelijke economie.

Tijdens The place to be worden de resultaten van het onderzoek besproken met professionals, om zodoende tot toepasbare en bruikbare inzichten te komen. Hoe kan het imago van creatieve panden ingezet worden t.b.v. ontwikkeling van de identiteit van creatieve ondernemingen? Hoe kun je samenwerking het beste stimuleren, zodat het nog aantrekkelijker wordt om je er als kleine onderneming te vestigen. Wat zijn de verschillen in selectiebeleid, hoe sturend moet je zijn en waar stuur je dan op? Hoe moet je de uitwisseling van formele en informele kennis organiseren om optimaal van elkaar te kunnen profiteren. Hoe blijf je als creatief verzamelpand in een onzekere omgeving de place to be?

De conferentie deelt een schat aan ervaringen en kennis van Creative Factory, Hazemeijer Hengelo, Cultuurspinnerij De Vasim, Klein Haarlem, Belcanto, Honigfabriek, Dutch Game Garden, Bink 36, De Gruyter Fabriek, Strijp-S en Dutch Creative Residency Network met iedereen die geïnteresseerd is in de meerwaarde van creatieve bedrijfsverzamelpanden.