Archives

Thema’s CICI-conferentie

Thema 1: identiteit

Creatieve ondernemer of ondernemend creatief? Een onderdeel van de locatiekeuze van ondernemers is hoe het imago van de plek past bij de ondernemer. Ondernemers kunnen zich vestigen in een specifieke creatieve plek om daarmee hun identiteit te benadrukken en versterken. Het CICI-onderzoek gaat na hoe dat werkt, of dat voor alle huurders gelijk is, en of dit een bewuste overweging is in hun locatiekeuze. Inzicht hierin kan de creatieve panden helpen om naar ondernemers duidelijk te maken hoe de plek past bij de identiteit van de ondernemer. Met andere woorden: Hoe kan het imago van creatieve panden ingezet worden t.b.v. ontwikkeling van de identiteit van creatieve ondernemingen?

Moderator: Pawan Bhansing

Thema 2: samenwerking en collegialiteit

Creatieve bedrijven zijn vaak kleine bedrijven die netwerken nodig hebben om goed te kunnen werken. Deze lokale netwerken kunnen leiden tot formele samenwerking door bijvoorbeeld het uitwisselen van opdrachten, maar ook bijdragen aan informele kennisoverdracht. Ondernemers verwachten dat ze profijt hebben van het werken in de omgeving van meerdere kleine bedrijven. Het CICI-onderzoek gaat na of er veel wordt samengewerkt, welke vormen samenwerking voorkomen, en hoe dit bijdraagt aan een succesvolle ontwikkeling van kleine creatieve bedrijven. Het onderzoekt maakt inzichtelijk hoe je samenwerking het beste kunt stimuleren, zodat het nog aantrekkelijker wordt om je er als kleine onderneming te vestigen.

Moderator: Yosha Wijngaarden

Thema 3: tijdelijkheid versus duurzaamheid

Veel creatieve verzamelpanden werken in een onzekere omgeving. Eigendom, gemeente, vergunningen, regels, tijdelijk gebruik, maar ook wisselende interesse van huurders. Maar er moet wel huur binnenkomen en voorzieningen moeten blijven werken. Het CICI-onderzoek gaat na hoe vlottend of stabiel onze panden eigenlijk zijn en hoe kan je toch als plek stabiel zijn en duurzaam geëxploiteerd worden ook als je doelgroep vaak wisselt van vorm, omvang, samenstelling en naam. Hoe blijf je de place to be?

Moderator: Willie de Groot

Thema 4: selectieve toelating

Hoe belangrijk is de samenstelling van de huurdersgroep in een locatie om een goede vestigingsplaats te zijn voor je doelgroep. In het CICI-onderzoek komt naar voren dat elke locatie een eigen visie heeft op selectie aan de poort. Sommigen zweren bij grote diversiteit, andere zien alle voordelen in samengaan van gelijkgestemden. Het onderzoek gaat na wat de verschillen zijn in selectiebeleid, hoe dit zich verhoud tot het imago van de creatieve hub, wat er dan mee beoogd wordt en wat de effecten zijn. Is er een lijn te ontdekken, en welke dan? Hoe sturend moet je zijn en waar stuur je dan op?

Moderator: Erik Hitters

Thema 5: De creatieve hub als leeromgeving

Kennis is een essentiële kwaliteit van creatieve panden. Het is een kennis- en leeromgeving, voor uitwisseling en overdracht van tacit en formele kennis. Zowel ondernemers en startups als studenten en docenten hebben hier baat bij. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijven is nog moeizaam en pril. Objectief kunnen beiden veel aan elkaar hebben (stages, uitwisseling, netwerk, prototyping), maar pakt het in de praktijk ook zo uit? Het CICI-onderzoek gaat na hoe het wel of niet werkt en hoe je kennis moet organiseren om optimaal van elkaar te kunnen profiteren.

 

Moderator: Vera de Jong

 

Preliminary announcement: second CICI conference [in Dutch]

opzet uitnodiging 26 mei

Preliminary results CICI survey 1 [In Dutch]

Om inzicht te krijgen in hoe de motivatie van creatieve ondernemers in bedrijfsverzamelgebouwen ontstaat en hoe dit van invloed is op hun creatieve proces, is er een enquête uitgezet onder de ondernemers van tien verschillende bedrijfsverzamelgebouwen in Nederland. Voorgaand wetenschappelijk onderzoek heeft zich met name gericht op de houding, gevoelens en emoties van ondernemers, maar niet op hoe deze motivatie-aspecten tot stand komen. Dit onderzoek richt zich daarom op de motivatie van creatieve ondernemers, en hoe deze zich verhoudt tot passie voor het eigen werk. Naast het meten van de ‘persoonlijke passie’, is ook gekeken naar de passie die men ervaart bij anderen in het gebouw. Hiermee wordt gedoeld op de zogenaamde ‘buzz’ die in een bedrijfsverzamelgebouw kan hangen. De voorlopige resultaten laten zien dat de passie in een gebouw in sterke mate van invloed is op de passie voor het eigen werk en uiteindelijk bevorderend werkt om deze persoonlijke passie om te zetten in een product of dienst. Op een schaal van 1 tot 7 (waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet’, en 7 voor ‘zeer sterk’), is er sprake van de gemiddelden zoals aangegeven in de onderstaande figuur. Opvallend hierbij is dat de respondenten hoog scoren op het onderdeel ‘passie’, en dat passie voor het eigen werk waarschijnlijk erg kenmerkend is voor ondernemers in de creatieve en culturele industrie.

CICI resultaten

What is innovation for the creative industries?

When discussing innovation, we often think about grand technological breakthroughs. Yet, at the same time, other sectors, such as the creative industries, are often praised for their innovative capabilities. What is innovation in a sector that is defined by a continuous development of new paintings, websites, plays, marketing campaigns or games? What does innovation mean in a research project entitled cultures of innovation in the creative industries (CICI)? 

One of CICI’s sub-projects aims to unravel how creative entrepreneurs see innovation, and how innovation occurs within the creative industries. Ongoing research on this sub-project has been presented on the XIIIth International Conference on Arts and Cultural Management (AIMAC) in Aix-en-Provence and Marseille between June 26th – July 1, 2015.

In this presentation, we have sought to refine the conceptualization of innovation specifically for the creative and cultural industries. We have done so by looking closely at the definitions, experiences and interpretations of innovation by creative workers in- and outside their particular field of work. Our findings are based on an analysis of 25 in-depth interviews. Our take on innovation hopes to do justice to the manifold practices of creative industries entrepreneurs. A significant finding of our research is that the overall conception of innovation among workers in the creative industries is still a fairly traditional notion of technological improvement and the adaption of groundbreaking technologies to the manufacturing of new products. Another often heard example was that of 3D printing. Such an invention can be used as input in the creative process, generating innovative outputs. Thus, several of our respondents tried to synthesize existing common notions of innovation with their own working practices. Nevertheless, many also dismissed such linear models of innovation and focus much more on the exceptional nature of their specific creative industry. Here, the focus was rather on ‘small’ innovations inherent to creative work. Similarly, while rejecting the idea of being specifically innovative individuals, several creative workers saw their work as innovative in a self-evident way. Innovation is part of their everyday work. In addition to traditional ideas of (technological) innovation, our respondents referred to social and communicative effects of innovation. Here, innovation is only of value if it has a wider social or societal effect, in a sense that it should have an impact on the generation of a stronger community, a better society, a sustainable environment and an overall improvement of the quality of life. This holds for innovations in products as well as in services.  Nonetheless, in all cases, it has become clear how the creative workers in this study embed their own work within the economic and social networks of their trade: something is innovative in one specific sector, for one specific client or for one specific artist. It is innovative within a specific field.

 

The importance of networks for cluster reputation and sustainability

Why do creative entrepreneurs, businesses and artists have the tendency to flock together? Yosha addressed this question on the Creative Networks and Cultural Ouptut conference at Trinity College Dublin (19-20 June 2015).

In her presentation, Yosha investigated the relation between social networks and creative clusters by studying the social and locational practices of clustered creative workers. Her research explored how social interactions and networks leave an imprint on places, and in this process, transform a place’s social and cultural value into an image that transcends the actual creative workforce and inhabitants. The hypothesis is that clusters are, in this way, engraved with their residents’ and visitors’ characteristics and develop a social image.

Building upon 43 interviews with creative workers in small-scale creative clusters in The Netherlands, this research indicated that this socially constructed image has a profound influence on the place’s reputation, and that this reputation serves a double role for creative entrepreneurs and artists. First, the networked reputation of a place attracts new creative entrepreneurs, seeking to reap the benefits of these social networks. Second, being located in the proximity of an influential creative network may provide a ‘seal of quality’. Hence, creative workers are attracted to locations with potentially relevant networks, might use this network in informal interactions (e.g. ‘smalltalk’) and formal collaboration, and use the reputation of the place in order to present a creative, professional or ‘connected’ image.

The multifaceted reputation of clusters

On April 24 2015, Yosha presented some of her ongoing work on place, reputation and creativity in Chicago at the From Kreuzberg to Williamsburg: Exploring the trans-local nature of cultural scenes and the creation and diffusion of knowledge, practices and value(s) across space, scale and industry session of the AAG annual conference.

In short, her presentation addressed how creative workers and artists talk about space and places in the story they tell about themselves. An important conclusion here is that a place’s reputation plays an important role in locational decision making, as well as the identity of the creative worker. It is strongly related to social networks, romanticised views of other (creative) places far away, and a negative attitude towards ‘competitive’ places.

The first CICI survey is open!

As of today, the first survey for the CICI project is available online. Are you a Dutch creative entrepreneur or an artist? And are you located in a creative business complex? Complete the online ‘Cultures of Innovation’ survey now and win great prizes (and help scientific research creative clusters in the process)!

The CICI team is looking for a student assistant!

[in Dutch – this vacancy has been filled]

Het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC) zoekt op korte termijn een Student Assistent ten behoeve van het “Cultures of Innovation in the Creative Industries” (CICI) project.

Werkzaamheden bestaan uit onderzoeksondersteuning en dataverzameling (standaardinformatie locaties updaten; survey management en uitwerken van interviews); het onderhouden van diverse webpagina’s (Nederlands en Engelstalig); assisteren bij organisatie en uitvoering van CICI en ERMeCC activiteiten; meedenken over nieuwe initiatieven ten behoeve van de zichtbaarheid van het project en diverse werkzaamheden t.b.v. communicatie en informatievoorziening.
De studentassistent stemt de werkzaamheden af met en wordt aangestuurd door de projectleider CICI, tevens managing director van ERMeCC.

We zoeken een communicatieve en flexibele assistent, met affiniteit met de onderzoekthema’s van CICI / ERMeCC; ervaring met CMS (bij voorkeur WordPress en/of Typo 3); een zelfstandige, gestructureerde en nauwkeurige werkwijze; en uitstekende beheersing van Nederlands en Engels.

Omvang is 0,3 fte (3 dagdelen ofwel 1,5 dagen per week), werkdagen en tijden zijn in overleg te bepalen. Het gaat om een tijdelijke functie tot 1 september 2015. Het salaris is conform de CAO voor studentassistenten.
Zie verder onze website www.ciciproject.nl

Graag sollicitaties vóór 2 december 2014 via de mail aan Dr. Erik Hitters, projectleider (hitters at eshcc.eur.nl), met een CV en cijferlijst als attachment.

Presentation Pawan at the 18th International Conference on Cultural Economics (Montreal)

On June 22, Pawan traveled to Montreal to present a research paper at the 18th International Conference on Cultural Economics. In his paper he discusses how the innovativeness of productions of dance and theatre companies and their organizational legitimacy influences intermediaries at theater venues in their selection decisions. Pawan’s paper shows that when a dance or theater company has high legitimacy intermediaries favor conventional productions and when a company has low legitimacy intermediaries favor innovative productions. This result suggests that, however, innovation is a valued product characteristic in the cultural and creative industries as a whole, uncertainty, which goes hand in hand with innovations, has to be offset by other factors.

Research team presents ongoing research at the 3rd International Research Conference on the Cultural and Creative Industries (Antwerp)

On May 23, 2014, Erik, Pawan and Yosha presented the preliminary findings of the CICI project at the 3rd International Research Conference on the Cultural and Creative Industries in Antwerp, Belgium. Erik introduced the scope and aims of the CICI project, and all three researchers presented two directions for future research.

You can find a report of the presentation here.

 

IMG_3975-400x400