Events

Verslag Expertmeeting HERE TO STAY, 23 november 2018

Op vrijdag 23 november j.l. organiseerden het DCR Network en de Erasmus Universiteit de expertmeeting HERE TO STAY! Geïnspireerd door de conclusies van het CICI-onderzoek en het verhaal over De KROON, formuleerden de deelnemers aanbevelingen om de positie van creatieve hubs te versterken.

Conclusies CICI-onderzoek

Erik Hitters (projectleider Erasmus Universiteit) presenteerde de belangrijkste onderzoeksresultaten van het CICI-onderzoek. Tien creatieve hubs zijn in detail onderzocht en onderling vergeleken. Het doel was om vanuit de ervaringen en denkbeelden van creatieve ondernemers de waarde van hubs te bestuderen. Nu de markt weer is aangetrokken, krijgen in onbruik geraakte gebieden (opnieuw) ontwikkelperspectieven. In deze dynamiek delven creatieve hubs – al dan niet (tijdelijk) ontstaan in tijden van crisis – vaak het onderspit. Dit vraagt om sterke continuiteitsstrategieën. Dat is één van de conclusies van het CICI-onderzoek. Lees hier het hele rapport of download de eindpresentatie van Erik Hitters hieronder.

De KROON

Bas van den Berg presenteerde de ontwikkelstrategie achter De Kroon in Rotterdam en leidde het gezelschap rond. Sinds maart 2018 wordt het pand door een exploitatie B.V. – een samenwerking tussen Bouwbedrijf Era Contour en de ondernemers achter de Keilewerf, waaronder Bas zelf – tijdelijk ontwikkeld tot verzamelpand met een mix van kleinschalige ondernemers met een overwegend creatief en sociaal profiel. De eigenaar van het pand – Croon, Wolters & Dros – behoudt op deze manier een positie in het gebied, in afwachting van toekomstige ontwikkelingen waaronder woningbouw en de aanleg van een nieuwe brug.

Rondleiding door De Kroon

Continuïteitsstrategieën

Het slotdeel bestond uit een uitvoerig gesprek tussen de deelnemers waarin ze de ervaringen bij de ontwikkeling van hun eigen hub deelden. Uit deze persoonlijke verhalen kwamen enkele basisprincipes naar voren die van wezenlijk belang zijn voor het vestigen en het voortbestaan van een hub.

Wat moet je strategisch organiseren?

 • Sterke community: een kritische massa van zorgvuldig geselecteerde creatieve ondernemers, die in belangrijke mate bijdragen aan de identiteit van de plek.
 • Strategisch plan: een sterk ‘verhaal’ voor de plek dat op meerdere schaalniveaus – gebouw, gebied, stad/regio – aansluit bij bestuurlijke ambities e.a. grotere belangen.
 • Politiek draagvlak: bij voorkeur publieke erkenning – bijvoorbeeld door vermelding in het coalitieakkoord of ander beleidsstuk – die een lange(re) termijn ontwikkeling legitimeert.

En wie heb je daarvoor nodig?

 • Aanvoerders: de feitelijke ‘hub-ontwikkelaars’, vaak een team van daadkrachtige, vastberaden personen met een lange adem, die de community door en door kennen.
 • Beschermers: sleutelfiguren op strategische posities – bijvoorbeeld een ‘mee-denk-ambtenaar’ – die o.a. tijd en ruimte voor onderhandeling kunnen creëren, kunnen souffleren en besluiten kunnen forceren.
 • Slimme rekenaars: experts die een inventief financieringsmodel op maat kunnen ontwikkelen, passend bij de casus en het type community.
 • Flexibele programmeurs: de ‘match makers’ die, vaak ondanks de tijdelijke en daardoor onzekere condities, een duurzaam netwerk van mensen creëren waar spraakmakende activiteiten uit voortkomen.

Verslag CICI-conferentie april 2016

26 mei 2016 presenteerde het onderzoeksteam de eerste resultaten van het CICI-onderzoek. In samenwerking met het Dutch Creative Residency Network organiseerden zij een conferentie in de Creative Factory in Rotterdam. Het verslag van deze conferentie, met onder andere een kort overzicht van de onderzoeksresultaten en uitkomsten van de parallelle sessies, vindt u hier.

Onze dank gaat uit naar het DCR-Network, dagvoorzitter Floor Cornelisse, assistent Sophie Vijgen, alle sprekers, voorzitters van de parallelle sessies en natuurlijk alle deelnemers: dankzij jullie kunnen wij terugkijken op een mooie en leerzame dag!

Deelnemerslijst CICI-conferentie 2016

Deelnemerslijst CICI symposium 2016

Uitnodiging CICI-conferentie

We nodigen u graag uit voor The place to be, de conferentie over de meerwaarde van creatieve co-locatie. Het is het sluitstuk van het onderzoeksproject Cultures of Innovation in the Creative Industries (CICI). Met veel plezier organiseert het CICI-team samen met onze partner Dutch Creative Residency Network deze middag rond de vraag wat de (meer dan economische) waarde van creatieve panden is voor ondernemers, eigenaars en gemeenten en hoe deze waarde verder ontwikkeld en versterkt kan worden.

Op de conferentie worden de resultaten van het onderzoek besproken met professionals uit de praktijk, om zodoende tot toepasbare en bruikbare inzichten te komen. The place to be is er voor hen die zelf bezig zijn het versterken van de meerwaarde van creatieve bedrijfsverzamelpanden: locatiemanagers, facilitators, hosts, beheerders, programmeurs, eigenaars, ontwikkelaars, beleidsmakers, ondernemers, influencers etc. Klik hier voor achtergrondinformatie over de conferentie.

Locatie:

Creative Factory, Rotterdam

Deelname:

Deelname is gratis. Wilt u de conferentie bijwonen? Stuur dan een mail naar vijgen@eshcc.eur.nl en vermeld daarbij uw naam, organisatie en of u voorafgaand aan het programma deel wilt nemen aan de Maassilo-tour. De Maassilo-tour heeft een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij! Zodra de aanmelding is ontvangen krijgt u een bevestiging en wordt u op de hoogte gehouden van aanvullende informatie over de dag.

Programma:

Dagvoorzitter:  Floor Cornelisse

12.30     (optioneel) Rondleiding Creative Factory o.l.v.  Raaf (30 min)

13.00     Ontvangst met koffie en thee en lunch. Registratie met naambadge en sessie-indeling.

13.30     Start programma door de dagvoorzitter.

Welkom met Erik Hitters, Erasmus Universiteit, projectleider CICI en Leo van Loon, voorzitter DCR Network

13.40     De waarde van creatieve bedrijfsverzamelgebouwen: belangrijkste bevindingen

Presentatie door CICI-team

13.55     Het managen van creatieve panden, 3 good practices

Mini-interviews met

 • Maarten Meurkens, Meurkens & Meurkens – tijdelijkheid en duurzaamheid
 • Jeroen Carels, De Gruyter Fabriek – selectie en diversiteit, wat is de optimale mix
 • Jet van Zwieten, Vechtclub XL – buzz, levendigheid en interactie, hoe blijf je de “place to be”

14.20     Parallelle sessies I (60 min) – keuze uit 5 thema’s

 • Thema 1: Identiteit;
 • Thema 2: Collegialiteit & samenwerking;
 • Thema 3: Tijdelijkheid vs. Stabiliteit;
 • Thema 4: Selectieve toelating;
 • Thema 5: Creatieve hub als leeromgeving

15.30     Parallelle sessies II (60 min) – keuze uit 5 thema’s

16:30     Forum “Kritische factoren voor creatieve co-locatie: ondernemerschap en innovatie” met wetenschappers en praktijk, input uit thematische workshops en deelnemers. Forumleden: Desiree Majoor, Topteam Creative Industries; Erik Hitters, Erasmus Universiteit Rotterdam; Liesbeth Jansen, Marineterrein Amsterdam, Maarten Meurkens, Meurkens & Meurkens, Willie de Groot, gebiedsontwikkeling Strijp-S, e.a.

Afsluiting door dagvoorzitter

17.30     Borrel

CICI-conferentie: The Place to Be

Het onderzoeksproject Cultures of Innovation in the Creative Industries richt zich op innovatiepraktijken in de Nederlandse creatieve industrie. Het onderzoekt dergelijke praktijken in “residenties” ofwel bedrijfsverzamelpanden voor kleine en middelgrote bedrijven. Het onderzoek geeft antwoorden op vragen naar de impact en effectiviteit van creatieve verzamelpanden en complexen. Daarnaast biedt het inzichten, voorbeelden en best-practices om samenwerking, groei en innovatie van creatieve bedrijven te stimuleren. Het laat zien hoe creatieve ondernemers samenwerken, kennis uitwisselen, ideeën uitvoeren, innoveren en geïnspireerd raken. Het geeft antwoord op de vraag hoe beheerders dat het beste kunnen faciliteren en hoe belangrijk deze plekken zijn voor de creatieve industrie en de stedelijke economie.

Tijdens The place to be worden de resultaten van het onderzoek besproken met professionals, om zodoende tot toepasbare en bruikbare inzichten te komen. Hoe kan het imago van creatieve panden ingezet worden t.b.v. ontwikkeling van de identiteit van creatieve ondernemingen? Hoe kun je samenwerking het beste stimuleren, zodat het nog aantrekkelijker wordt om je er als kleine onderneming te vestigen. Wat zijn de verschillen in selectiebeleid, hoe sturend moet je zijn en waar stuur je dan op? Hoe moet je de uitwisseling van formele en informele kennis organiseren om optimaal van elkaar te kunnen profiteren. Hoe blijf je als creatief verzamelpand in een onzekere omgeving de place to be?

De conferentie deelt een schat aan ervaringen en kennis van Creative Factory, Hazemeijer Hengelo, Cultuurspinnerij De Vasim, Klein Haarlem, Belcanto, Honigfabriek, Dutch Game Garden, Bink 36, De Gruyter Fabriek, Strijp-S en Dutch Creative Residency Network met iedereen die geïnteresseerd is in de meerwaarde van creatieve bedrijfsverzamelpanden.

Thema’s CICI-conferentie

Thema 1: identiteit

Creatieve ondernemer of ondernemend creatief? Een onderdeel van de locatiekeuze van ondernemers is hoe het imago van de plek past bij de ondernemer. Ondernemers kunnen zich vestigen in een specifieke creatieve plek om daarmee hun identiteit te benadrukken en versterken. Het CICI-onderzoek gaat na hoe dat werkt, of dat voor alle huurders gelijk is, en of dit een bewuste overweging is in hun locatiekeuze. Inzicht hierin kan de creatieve panden helpen om naar ondernemers duidelijk te maken hoe de plek past bij de identiteit van de ondernemer. Met andere woorden: Hoe kan het imago van creatieve panden ingezet worden t.b.v. ontwikkeling van de identiteit van creatieve ondernemingen?

Moderator: Pawan Bhansing

Thema 2: samenwerking en collegialiteit

Creatieve bedrijven zijn vaak kleine bedrijven die netwerken nodig hebben om goed te kunnen werken. Deze lokale netwerken kunnen leiden tot formele samenwerking door bijvoorbeeld het uitwisselen van opdrachten, maar ook bijdragen aan informele kennisoverdracht. Ondernemers verwachten dat ze profijt hebben van het werken in de omgeving van meerdere kleine bedrijven. Het CICI-onderzoek gaat na of er veel wordt samengewerkt, welke vormen samenwerking voorkomen, en hoe dit bijdraagt aan een succesvolle ontwikkeling van kleine creatieve bedrijven. Het onderzoekt maakt inzichtelijk hoe je samenwerking het beste kunt stimuleren, zodat het nog aantrekkelijker wordt om je er als kleine onderneming te vestigen.

Moderator: Yosha Wijngaarden

Thema 3: tijdelijkheid versus duurzaamheid

Veel creatieve verzamelpanden werken in een onzekere omgeving. Eigendom, gemeente, vergunningen, regels, tijdelijk gebruik, maar ook wisselende interesse van huurders. Maar er moet wel huur binnenkomen en voorzieningen moeten blijven werken. Het CICI-onderzoek gaat na hoe vlottend of stabiel onze panden eigenlijk zijn en hoe kan je toch als plek stabiel zijn en duurzaam geëxploiteerd worden ook als je doelgroep vaak wisselt van vorm, omvang, samenstelling en naam. Hoe blijf je de place to be?

Moderator: Willie de Groot

Thema 4: selectieve toelating

Hoe belangrijk is de samenstelling van de huurdersgroep in een locatie om een goede vestigingsplaats te zijn voor je doelgroep. In het CICI-onderzoek komt naar voren dat elke locatie een eigen visie heeft op selectie aan de poort. Sommigen zweren bij grote diversiteit, andere zien alle voordelen in samengaan van gelijkgestemden. Het onderzoek gaat na wat de verschillen zijn in selectiebeleid, hoe dit zich verhoud tot het imago van de creatieve hub, wat er dan mee beoogd wordt en wat de effecten zijn. Is er een lijn te ontdekken, en welke dan? Hoe sturend moet je zijn en waar stuur je dan op?

Moderator: Erik Hitters

Thema 5: De creatieve hub als leeromgeving

Kennis is een essentiële kwaliteit van creatieve panden. Het is een kennis- en leeromgeving, voor uitwisseling en overdracht van tacit en formele kennis. Zowel ondernemers en startups als studenten en docenten hebben hier baat bij. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijven is nog moeizaam en pril. Objectief kunnen beiden veel aan elkaar hebben (stages, uitwisseling, netwerk, prototyping), maar pakt het in de praktijk ook zo uit? Het CICI-onderzoek gaat na hoe het wel of niet werkt en hoe je kennis moet organiseren om optimaal van elkaar te kunnen profiteren.

 

Moderator: Vera de Jong

 

Preliminary announcement: second CICI conference [in Dutch]

opzet uitnodiging 26 mei

Science Meets Creativity conference

The CICI research team organized a conference in which recent research on innovation in the creative industries, as well as succesful Dutch practices were presented. Researchers, entrepreneurs and managers were invited to discuss the outcomes of the research so far, and to share experiences. You can find the program here, and a report under the publication section (in Dutch).

Powerpoint presentations (in Dutch):
Hitters, E. ‘Cultures of Innovation in the Creative Industries Eerste Bevindingen’ (PDF)”
Bhansing, P. ‘Cultures of Innovation in the Creative Industries Eerste Bevindingen’ (PDF)”
Ebbers, J., ‘Netwerken in Creatieve Broedplaatsen’ (PDF)”
De Jong, V., ‘Creatieve Broedplaatsen Succesfactoren voor het managen van de ‘zachte infrastructuur’ (PDF)”
Hendriks, M. ‘Founded by All coöperatieve incubator voor design en techniek’ (PDF)”