Verslag Expertmeeting HERE TO STAY, 23 november 2018

Op vrijdag 23 november j.l. organiseerden het DCR Network en de Erasmus Universiteit de expertmeeting HERE TO STAY! Geïnspireerd door de conclusies van het CICI-onderzoek en het verhaal over De KROON, formuleerden de deelnemers aanbevelingen om de positie van creatieve hubs te versterken.

Conclusies CICI-onderzoek

Erik Hitters (projectleider Erasmus Universiteit) presenteerde de belangrijkste onderzoeksresultaten van het CICI-onderzoek. Tien creatieve hubs zijn in detail onderzocht en onderling vergeleken. Het doel was om vanuit de ervaringen en denkbeelden van creatieve ondernemers de waarde van hubs te bestuderen. Nu de markt weer is aangetrokken, krijgen in onbruik geraakte gebieden (opnieuw) ontwikkelperspectieven. In deze dynamiek delven creatieve hubs – al dan niet (tijdelijk) ontstaan in tijden van crisis – vaak het onderspit. Dit vraagt om sterke continuiteitsstrategieën. Dat is één van de conclusies van het CICI-onderzoek. Lees hier het hele rapport of download de eindpresentatie van Erik Hitters hieronder.

De KROON

Bas van den Berg presenteerde de ontwikkelstrategie achter De Kroon in Rotterdam en leidde het gezelschap rond. Sinds maart 2018 wordt het pand door een exploitatie B.V. – een samenwerking tussen Bouwbedrijf Era Contour en de ondernemers achter de Keilewerf, waaronder Bas zelf – tijdelijk ontwikkeld tot verzamelpand met een mix van kleinschalige ondernemers met een overwegend creatief en sociaal profiel. De eigenaar van het pand – Croon, Wolters & Dros – behoudt op deze manier een positie in het gebied, in afwachting van toekomstige ontwikkelingen waaronder woningbouw en de aanleg van een nieuwe brug.

Rondleiding door De Kroon

Continuïteitsstrategieën

Het slotdeel bestond uit een uitvoerig gesprek tussen de deelnemers waarin ze de ervaringen bij de ontwikkeling van hun eigen hub deelden. Uit deze persoonlijke verhalen kwamen enkele basisprincipes naar voren die van wezenlijk belang zijn voor het vestigen en het voortbestaan van een hub.

Wat moet je strategisch organiseren?

  • Sterke community: een kritische massa van zorgvuldig geselecteerde creatieve ondernemers, die in belangrijke mate bijdragen aan de identiteit van de plek.
  • Strategisch plan: een sterk ‘verhaal’ voor de plek dat op meerdere schaalniveaus – gebouw, gebied, stad/regio – aansluit bij bestuurlijke ambities e.a. grotere belangen.
  • Politiek draagvlak: bij voorkeur publieke erkenning – bijvoorbeeld door vermelding in het coalitieakkoord of ander beleidsstuk – die een lange(re) termijn ontwikkeling legitimeert.

En wie heb je daarvoor nodig?

  • Aanvoerders: de feitelijke ‘hub-ontwikkelaars’, vaak een team van daadkrachtige, vastberaden personen met een lange adem, die de community door en door kennen.
  • Beschermers: sleutelfiguren op strategische posities – bijvoorbeeld een ‘mee-denk-ambtenaar’ – die o.a. tijd en ruimte voor onderhandeling kunnen creëren, kunnen souffleren en besluiten kunnen forceren.
  • Slimme rekenaars: experts die een inventief financieringsmodel op maat kunnen ontwikkelen, passend bij de casus en het type community.
  • Flexibele programmeurs: de ‘match makers’ die, vaak ondanks de tijdelijke en daardoor onzekere condities, een duurzaam netwerk van mensen creëren waar spraakmakende activiteiten uit voortkomen.

Comments are closed.