News

Verslag CICI-conferentie april 2016

26 mei 2016 presenteerde het onderzoeksteam de eerste resultaten van het CICI-onderzoek. In samenwerking met het Dutch Creative Residency Network organiseerden zij een conferentie in de Creative Factory in Rotterdam. Het verslag van deze conferentie, met onder andere een kort overzicht van de onderzoeksresultaten en uitkomsten van de parallelle sessies, vindt u hier.

Onze dank gaat uit naar het DCR-Network, dagvoorzitter Floor Cornelisse, assistent Sophie Vijgen, alle sprekers, voorzitters van de parallelle sessies en natuurlijk alle deelnemers: dankzij jullie kunnen wij terugkijken op een mooie en leerzame dag!

Deelnemerslijst CICI-conferentie 2016

Deelnemerslijst CICI symposium 2016

Uitnodiging CICI-conferentie

We nodigen u graag uit voor The place to be, de conferentie over de meerwaarde van creatieve co-locatie. Het is het sluitstuk van het onderzoeksproject Cultures of Innovation in the Creative Industries (CICI). Met veel plezier organiseert het CICI-team samen met onze partner Dutch Creative Residency Network deze middag rond de vraag wat de (meer dan economische) waarde van creatieve panden is voor ondernemers, eigenaars en gemeenten en hoe deze waarde verder ontwikkeld en versterkt kan worden.

Op de conferentie worden de resultaten van het onderzoek besproken met professionals uit de praktijk, om zodoende tot toepasbare en bruikbare inzichten te komen. The place to be is er voor hen die zelf bezig zijn het versterken van de meerwaarde van creatieve bedrijfsverzamelpanden: locatiemanagers, facilitators, hosts, beheerders, programmeurs, eigenaars, ontwikkelaars, beleidsmakers, ondernemers, influencers etc. Klik hier voor achtergrondinformatie over de conferentie.

Locatie:

Creative Factory, Rotterdam

Deelname:

Deelname is gratis. Wilt u de conferentie bijwonen? Stuur dan een mail naar vijgen@eshcc.eur.nl en vermeld daarbij uw naam, organisatie en of u voorafgaand aan het programma deel wilt nemen aan de Maassilo-tour. De Maassilo-tour heeft een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij! Zodra de aanmelding is ontvangen krijgt u een bevestiging en wordt u op de hoogte gehouden van aanvullende informatie over de dag.

Programma:

Dagvoorzitter:  Floor Cornelisse

12.30     (optioneel) Rondleiding Creative Factory o.l.v.  Raaf (30 min)

13.00     Ontvangst met koffie en thee en lunch. Registratie met naambadge en sessie-indeling.

13.30     Start programma door de dagvoorzitter.

Welkom met Erik Hitters, Erasmus Universiteit, projectleider CICI en Leo van Loon, voorzitter DCR Network

13.40     De waarde van creatieve bedrijfsverzamelgebouwen: belangrijkste bevindingen

Presentatie door CICI-team

13.55     Het managen van creatieve panden, 3 good practices

Mini-interviews met

  • Maarten Meurkens, Meurkens & Meurkens – tijdelijkheid en duurzaamheid
  • Jeroen Carels, De Gruyter Fabriek – selectie en diversiteit, wat is de optimale mix
  • Jet van Zwieten, Vechtclub XL – buzz, levendigheid en interactie, hoe blijf je de “place to be”

14.20     Parallelle sessies I (60 min) – keuze uit 5 thema’s

  • Thema 1: Identiteit;
  • Thema 2: Collegialiteit & samenwerking;
  • Thema 3: Tijdelijkheid vs. Stabiliteit;
  • Thema 4: Selectieve toelating;
  • Thema 5: Creatieve hub als leeromgeving

15.30     Parallelle sessies II (60 min) – keuze uit 5 thema’s

16:30     Forum “Kritische factoren voor creatieve co-locatie: ondernemerschap en innovatie” met wetenschappers en praktijk, input uit thematische workshops en deelnemers. Forumleden: Desiree Majoor, Topteam Creative Industries; Erik Hitters, Erasmus Universiteit Rotterdam; Liesbeth Jansen, Marineterrein Amsterdam, Maarten Meurkens, Meurkens & Meurkens, Willie de Groot, gebiedsontwikkeling Strijp-S, e.a.

Afsluiting door dagvoorzitter

17.30     Borrel

CICI-conferentie: The Place to Be

Het onderzoeksproject Cultures of Innovation in the Creative Industries richt zich op innovatiepraktijken in de Nederlandse creatieve industrie. Het onderzoekt dergelijke praktijken in “residenties” ofwel bedrijfsverzamelpanden voor kleine en middelgrote bedrijven. Het onderzoek geeft antwoorden op vragen naar de impact en effectiviteit van creatieve verzamelpanden en complexen. Daarnaast biedt het inzichten, voorbeelden en best-practices om samenwerking, groei en innovatie van creatieve bedrijven te stimuleren. Het laat zien hoe creatieve ondernemers samenwerken, kennis uitwisselen, ideeën uitvoeren, innoveren en geïnspireerd raken. Het geeft antwoord op de vraag hoe beheerders dat het beste kunnen faciliteren en hoe belangrijk deze plekken zijn voor de creatieve industrie en de stedelijke economie.

Tijdens The place to be worden de resultaten van het onderzoek besproken met professionals, om zodoende tot toepasbare en bruikbare inzichten te komen. Hoe kan het imago van creatieve panden ingezet worden t.b.v. ontwikkeling van de identiteit van creatieve ondernemingen? Hoe kun je samenwerking het beste stimuleren, zodat het nog aantrekkelijker wordt om je er als kleine onderneming te vestigen. Wat zijn de verschillen in selectiebeleid, hoe sturend moet je zijn en waar stuur je dan op? Hoe moet je de uitwisseling van formele en informele kennis organiseren om optimaal van elkaar te kunnen profiteren. Hoe blijf je als creatief verzamelpand in een onzekere omgeving de place to be?

De conferentie deelt een schat aan ervaringen en kennis van Creative Factory, Hazemeijer Hengelo, Cultuurspinnerij De Vasim, Klein Haarlem, Belcanto, Honigfabriek, Dutch Game Garden, Bink 36, De Gruyter Fabriek, Strijp-S en Dutch Creative Residency Network met iedereen die geïnteresseerd is in de meerwaarde van creatieve bedrijfsverzamelpanden.

Preliminary announcement: second CICI conference [in Dutch]

opzet uitnodiging 26 mei

Preliminary results CICI survey 1 [In Dutch]

Om inzicht te krijgen in hoe de motivatie van creatieve ondernemers in bedrijfsverzamelgebouwen ontstaat en hoe dit van invloed is op hun creatieve proces, is er een enquête uitgezet onder de ondernemers van tien verschillende bedrijfsverzamelgebouwen in Nederland. Voorgaand wetenschappelijk onderzoek heeft zich met name gericht op de houding, gevoelens en emoties van ondernemers, maar niet op hoe deze motivatie-aspecten tot stand komen. Dit onderzoek richt zich daarom op de motivatie van creatieve ondernemers, en hoe deze zich verhoudt tot passie voor het eigen werk. Naast het meten van de ‘persoonlijke passie’, is ook gekeken naar de passie die men ervaart bij anderen in het gebouw. Hiermee wordt gedoeld op de zogenaamde ‘buzz’ die in een bedrijfsverzamelgebouw kan hangen. De voorlopige resultaten laten zien dat de passie in een gebouw in sterke mate van invloed is op de passie voor het eigen werk en uiteindelijk bevorderend werkt om deze persoonlijke passie om te zetten in een product of dienst. Op een schaal van 1 tot 7 (waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet’, en 7 voor ‘zeer sterk’), is er sprake van de gemiddelden zoals aangegeven in de onderstaande figuur. Opvallend hierbij is dat de respondenten hoog scoren op het onderdeel ‘passie’, en dat passie voor het eigen werk waarschijnlijk erg kenmerkend is voor ondernemers in de creatieve en culturele industrie.

CICI resultaten

What is innovation for the creative industries?

When discussing innovation, we often think about grand technological breakthroughs. Yet, at the same time, other sectors, such as the creative industries, are often praised for their innovative capabilities. What is innovation in a sector that is defined by a continuous development of new paintings, websites, plays, marketing campaigns or games? What does innovation mean in a research project entitled cultures of innovation in the creative industries (CICI)? 

One of CICI’s sub-projects aims to unravel how creative entrepreneurs see innovation, and how innovation occurs within the creative industries. Ongoing research on this sub-project has been presented on the XIIIth International Conference on Arts and Cultural Management (AIMAC) in Aix-en-Provence and Marseille between June 26th – July 1, 2015.

In this presentation, we have sought to refine the conceptualization of innovation specifically for the creative and cultural industries. We have done so by looking closely at the definitions, experiences and interpretations of innovation by creative workers in- and outside their particular field of work. Our findings are based on an analysis of 25 in-depth interviews. Our take on innovation hopes to do justice to the manifold practices of creative industries entrepreneurs. A significant finding of our research is that the overall conception of innovation among workers in the creative industries is still a fairly traditional notion of technological improvement and the adaption of groundbreaking technologies to the manufacturing of new products. Another often heard example was that of 3D printing. Such an invention can be used as input in the creative process, generating innovative outputs. Thus, several of our respondents tried to synthesize existing common notions of innovation with their own working practices. Nevertheless, many also dismissed such linear models of innovation and focus much more on the exceptional nature of their specific creative industry. Here, the focus was rather on ‘small’ innovations inherent to creative work. Similarly, while rejecting the idea of being specifically innovative individuals, several creative workers saw their work as innovative in a self-evident way. Innovation is part of their everyday work. In addition to traditional ideas of (technological) innovation, our respondents referred to social and communicative effects of innovation. Here, innovation is only of value if it has a wider social or societal effect, in a sense that it should have an impact on the generation of a stronger community, a better society, a sustainable environment and an overall improvement of the quality of life. This holds for innovations in products as well as in services.  Nonetheless, in all cases, it has become clear how the creative workers in this study embed their own work within the economic and social networks of their trade: something is innovative in one specific sector, for one specific client or for one specific artist. It is innovative within a specific field.

 

The importance of networks for cluster reputation and sustainability

Why do creative entrepreneurs, businesses and artists have the tendency to flock together? Yosha addressed this question on the Creative Networks and Cultural Ouptut conference at Trinity College Dublin (19-20 June 2015).

In her presentation, Yosha investigated the relation between social networks and creative clusters by studying the social and locational practices of clustered creative workers. Her research explored how social interactions and networks leave an imprint on places, and in this process, transform a place’s social and cultural value into an image that transcends the actual creative workforce and inhabitants. The hypothesis is that clusters are, in this way, engraved with their residents’ and visitors’ characteristics and develop a social image.

Building upon 43 interviews with creative workers in small-scale creative clusters in The Netherlands, this research indicated that this socially constructed image has a profound influence on the place’s reputation, and that this reputation serves a double role for creative entrepreneurs and artists. First, the networked reputation of a place attracts new creative entrepreneurs, seeking to reap the benefits of these social networks. Second, being located in the proximity of an influential creative network may provide a ‘seal of quality’. Hence, creative workers are attracted to locations with potentially relevant networks, might use this network in informal interactions (e.g. ‘smalltalk’) and formal collaboration, and use the reputation of the place in order to present a creative, professional or ‘connected’ image.

The multifaceted reputation of clusters

On April 24 2015, Yosha presented some of her ongoing work on place, reputation and creativity in Chicago at the From Kreuzberg to Williamsburg: Exploring the trans-local nature of cultural scenes and the creation and diffusion of knowledge, practices and value(s) across space, scale and industry session of the AAG annual conference.

In short, her presentation addressed how creative workers and artists talk about space and places in the story they tell about themselves. An important conclusion here is that a place’s reputation plays an important role in locational decision making, as well as the identity of the creative worker. It is strongly related to social networks, romanticised views of other (creative) places far away, and a negative attitude towards ‘competitive’ places.

The first CICI survey is open!

As of today, the first survey for the CICI project is available online. Are you a Dutch creative entrepreneur or an artist? And are you located in a creative business complex? Complete the online ‘Cultures of Innovation’ survey now and win great prizes (and help scientific research creative clusters in the process)!