Preliminary results CICI survey 1 [In Dutch]

Om inzicht te krijgen in hoe de motivatie van creatieve ondernemers in bedrijfsverzamelgebouwen ontstaat en hoe dit van invloed is op hun creatieve proces, is er een enquête uitgezet onder de ondernemers van tien verschillende bedrijfsverzamelgebouwen in Nederland. Voorgaand wetenschappelijk onderzoek heeft zich met name gericht op de houding, gevoelens en emoties van ondernemers, maar niet op hoe deze motivatie-aspecten tot stand komen. Dit onderzoek richt zich daarom op de motivatie van creatieve ondernemers, en hoe deze zich verhoudt tot passie voor het eigen werk. Naast het meten van de ‘persoonlijke passie’, is ook gekeken naar de passie die men ervaart bij anderen in het gebouw. Hiermee wordt gedoeld op de zogenaamde ‘buzz’ die in een bedrijfsverzamelgebouw kan hangen. De voorlopige resultaten laten zien dat de passie in een gebouw in sterke mate van invloed is op de passie voor het eigen werk en uiteindelijk bevorderend werkt om deze persoonlijke passie om te zetten in een product of dienst. Op een schaal van 1 tot 7 (waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet’, en 7 voor ‘zeer sterk’), is er sprake van de gemiddelden zoals aangegeven in de onderstaande figuur. Opvallend hierbij is dat de respondenten hoog scoren op het onderdeel ‘passie’, en dat passie voor het eigen werk waarschijnlijk erg kenmerkend is voor ondernemers in de creatieve en culturele industrie.

CICI resultaten

Comments are closed.